13. 4. 2021

Šolsko tekmovanje v znanju fizike za OŠ

Torej, kot kaže, tekmovanje v četrtek, 15. aprila 2021, BO.

Ker prejemamo vprašanja, kako je s tekmovanjem za učenke in učence, ki so v karenteni, podajamo kratko pojasnilo.

Na spletnih straneh DMFA smo 22. marca 2021 objavili podrobnosti o izvedbi: https://www.dmfa.si/ODrustvu/NovicaPrikaz.aspx?itemid=422.

Iz tega sledi, da lahko tekmujejo tudi tekmovalke in tekmovalci, ki so v karanteni, če je zagotovljena sočasnost njihovega pisanja in primeren nadzor, za kar mora poskrbeti organizator na šoli.