Marjetka Conradi, 12. 6. 2023

Poziv k predlaganju kandidatk/kandidatov za društvena priznanja

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju društvenih priznanj, objavljenim na spletni strani https://www.dmfa.si/odrustvu/DrustvenaPriznanja.aspx?id=DP, pozivamo članice in člane društva DMFA Slovenije, da predlagajo kandidatke/kandidate za društvena priznanja. Priznanja se v skladu s pravilnikom podeljuje za neposredno delo z mladimi in za strokovno dejavnost. Priznanje lahko prejme tudi organizacija ali posameznica/posameznik za uspešno sodelovanje z društvom.

Pisni predlog za podelitev priznanja lahko vložijo posamezni člani in članice ali pa skupina članic ali članov društva DMFA Slovenije. Obsegati mora dovolj podatkov, da je ob nadaljnjem odločanju mogoča vsestranska presoja.

Predloge posredujte na naslov tajnik@dmfa.si najkasneje do 20.8.2023.

V Ljubljani, 12.6.2023, 

Primož Potočnik, predsednik Komisije za društvena priznanja.