Komisija za tekmovanje v znanju astronomije

Andrej Guštin

Tajnik Komisije:

Andrej Guštin

E-pošta: astro@dmfa.si

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
3. 10. 2019

Tekmovanje iz znanja astronomije - pomembno obvestilo!

Z letošnjim šolskim letom pri tekmovanju iz znanja astronomije v srednjih šolah uvajamo dve tekmovalni skupini.

1. skupina je namenjena 1. in 2. letnikom, 2. tekmovalna skupina pa 3. in 4. letnikom. Tekmovalci oz. tekmovalke iz 1. in 2. letnika sicer lahko tekmujejo v 2. skupini, a morajo biti v to skupino prijavljeni/prijavljene na vseh ravneh tekmovanja.

Izbirnega postopka za olimpijsko ekipo za MOAA se lahko udeležijo vsi prejemniki oz. vse prejemnice zlatih priznanj iz 2. tekmovalne skupine za srednje šole na tekočem državnem tekmovanju iz znanja astronomije oz. 15 najbolje uvrščenih iz 2. skupine, če je zlatih priznanj manj kot 15. Poleg tega se izbirnega postopka udeleži še 10 najbolje uvrščenih dijakov/dijakinj 1. tekmovalne skupine za srednje šole na tekočem državnem tekmovanju iz znanja astronomije.

Sebastjan Zamuda je za pomoč pri pripravah na državno tekmovanje pripravil spisek enačb, ki jih lahko dobite tukaj.

V nadaljevanju je kratek opis pričakovanih znanj za 1. in 2. skupino.

 

1. skupina (1. in 2. letnik)

Pričakovanja znanja

Naloge izbirnega tipa

Splošno znanje na vseh področjih astronomije in astrofizike.

Računske naloge

Osnove orientacije na Zemlji (smeri neba, zemljepisna širina in dolžina, vrtenje Zemlje in čas, koledar in letni časi, sence).

Osnove orientacije po nebu in glavne točke ter kroge na nebesni krogli (nebesni poli, zenit in nadir, višina nebesnih teles, višina polov v danem opazovališču, nebesni ekvator, ekliptika, nebesni meridijan).

Dinamika neba (kulminacija, vzid in zaid nebesnih teles).

Raba vrtljive zvezdne karte.

Gravitacijski zakon.

Keplerjevi zakoni.

Virialni teorem.

Paralaksa.

Osnove optike (teleskopi, fotografske metode v astronomiji).

 

2. skupina (3. in 4. letnik)

Za to skupino pridejo v poštev vsa znanja, ki so zahtevana za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike. Glej tukaj.

 

5. 7. 2018

27. julij - popolni Lunin mrk

27. julija bo tudi iz Slovenije viden polni Lunin mrk. Luna v naših krajih vzide okoli 21. ure, zato prve faze mrka ne bodo vidne. Na sliki so zapisani časi (poletni čas) vstopa Lune v Zemljino senco, začetek popolne faze mrka, sredina mrka, konec popolne faze mrka in čas, ko Luna zapusti Zemljino senco.