200120022003...2021

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2001/2002

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 1P 2Š 3M 4K
DMFA skupaj 88910 29966 644 4708 4423
Ma OŠ Šolsko 788 8952 9196 9929 8393 *7931 *7456 *7166 59811 20213 497 3841 1724
Področno 1932 1977 1970 5879 2011 466 969 747
Državno 217 324 541 251 271 356 122
Skupaj 788 8952 9196 9929 8393 9863 9650 9460 66231 22475 499 3843 2593
Fi OŠ Šolsko 4272 4169 8441 2764 373 483 546
Področno 764 802 1566 640 357 433 115
Državno 79 84 163 86 71 73 25
Skupaj 5115 5055 10170 3490 373 483 686
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 1832 1271 1056 696 4855 1483 77 290 254
Izbirno 496 346 237 154 1233 434 64 240 186
Državno 50 45 35 31 161 71 48 88 18
Skupaj 2378 1662 1382 881 6249 1988 78 297 458
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 841 769 563 602 2775 811 93 252 247
Regijsko 158 165 133 131 587 194 80 193 83
Državno 24 28 26 26 104 34 47 75 23
Skupaj 1023 962 722 759 3466 1039 93 252 353
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 814 531 247 1592 531 68 143 168
Regijsko 145 138 70 353 119 61 117 56
Državno 19 20 18 57 18 32 41 15
Skupaj 978 689 335 2002 668 68 143 239
Fi SŠ Regijsko 295 135 86 669 165 53 83 72
Državno 54 39 30 123 125;16 39 51 22
Skupaj 349 174 116 792 306 53 83 94

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
* Upoštevani so tudi tekmovalci, ki so na šolskem tekmovanju reševali interne naloge.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število različnih učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.