2001...201720182019

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2018/2019

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 44776 16913 566 3555 4822 5999 1374
Ma OŠ Šolsko
Državno         ; 23 23
Skupaj 23 23
Fi OŠ Šolsko               3417; f38 3464; f10 6929 2508 438 531 1100 1108 438
Področno               ; f ; f 148 148
Državno               ; 8 8
Skupaj               3417; f38 3464; f10 6929 2508 438 531 1112 1120 438
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko          
Državno           ; 7 7
Skupaj           10 10
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko          
Državno           ; 7 7
Skupaj           7 7
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko            
Državno             ; 5 5
Skupaj             5 5
Fi SŠ Šolsko 508 201 132             841 38 66 177 179 38
Regijsko             105 105
Državno             ; 1 1
Skupaj 508 201 132           841 38 66 185 186 38
Fi SŠ Č Čmrlj 1406                 1406 507 65 100 135 143 65
Skupaj 1406                 1406 507 65 100 135 143 65
PMa SŠ Šolsko             16 16
Državno             ; 1 1
Skupaj             17 17
Ma VŠ Kenguru              
Državno               ;
Skupaj              
As Šolsko 565           482 1110 1051 3208 1188 248 288 613 621 248
Državno 75           78 119 124 396 298; 89 152 159 51 168 4
Skupaj s640           o560 o1229 o1175 3604 1575 248 289 619 626 252
RM Šolsko o1024
s793
o1066
s631
o1107
s484
o1081
s403
o1238 o1250 o1293 o1225 o1126 12721 3822 239 1103 1029 1397 239
Državno s62 s60 s48 s57 o66 o78 o102 o116 589 402; 182 155 216 107 241 7
Skupaj o1024
s855
o1066
s691
o1107
s532
o1081
s460
o1238 o1316 o1371 o1327 o1242 13310 4406 239 1103 1039 1407 246
Na OŠ Kresnička 3639 3860 3476 2462 2405 1457 1387     18686 7917 335 2108 1670 2455 335
Skupaj 3639 3860 3476 2462 2405 1457 1387     18686 7917 335 2108 1670 2455 335

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.