2001...202020212022

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2021/2022

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 1022 409 65 103 1098 1106 65
Ma OŠ Šolsko
Državno         ; 9 9
Skupaj 30 30
Fi OŠ Šolsko               ; f ; f
Področno               ; f ; f 16 16
Državno               ; 2 2
Skupaj               ; f ; f 18 18
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko          
Državno           ; 8 8
Skupaj           8 8
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko          
Državno           ; 8 8
Skupaj           8 8
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko            
Državno             ; 7 7
Skupaj             7 7
Fi SŠ Šolsko            
Regijsko             11 11
Državno             ;
Skupaj           11 11
Fi SŠ Čmrlj 1022                 1022 409 65 103 147 155 65
Skupaj 1022                 1022 409 65 103 147 155 65
PMa SŠ Šolsko            
Državno             ; 1 1
Skupaj             1 1
Ma VŠ Kenguru              
Državno               ; 1 1
Skupaj               1 1
As Šolsko         28 28
Državno         ; 8 8
Skupaj s s         o o o 32 32
RM Šolsko s;o 630 630
Državno s;       ; 3 3
Skupaj s s s s;o o o o o o 630 630
Na OŠ Kresnička    
Skupaj    

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.