2001...201620172018

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2017/2018

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 40193 16103 546 3265 4338 5460 1248
Ma OŠ Šolsko
Državno         ; 30 30
Skupaj 30 30
Fi OŠ Šolsko               3556; f17 3165; f33 6771 2582 432 527 1119 1130 432
Področno               ; f ; f 101 101
Državno               ; 10 10
Skupaj               3556; f17 3165; f33 6771 2582 432 527 1121 1132 432
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko          
Državno           ; 5 5
Skupaj           7 7
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko           8 8
Državno           ; 14 14
Skupaj           14 14
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko            
Državno             ; 4 4
Skupaj             4 4
Fi SŠ Šolsko                 23 23
Regijsko             12 12
Državno             ; 1 1
Skupaj           31 31
Fi SŠ Č Čmrlj 1222                 1222 459 59 97 131 135 59
Skupaj 1222                 1222 459 59 97 131 135 59
PMa SŠ Šolsko             3 3
Državno             ;
Skupaj             3 3
Ma VŠ Kenguru              
Državno               ;
Skupaj              
As Šolsko 610           454 1163 1022 3249 1180 237 279 576 587 237
Državno 77           74 112 119 382 290; 89 155 164 55 174 3
Skupaj s687           o528 o1275 o1141 3631 1559 237 279 579 590 240
RM Šolsko o450
s704
o686
s461
o865
s385
o974
s328
o1080 o1136 o1155 o1122 o1010 10356 3583 200 914 860 1182 200
Državno s63 s51 s49 s47 o79 o114 o78 o108 589 420; 169 166 244 113 271 6
Skupaj o450
s767
o686
s512
o865
s434
o974
s375
o1080 o1215 o1269 o1200 o1118 10945 4172 200 915 868 1189 206
Na OŠ Kresnička 3419 3730 3272 2497 2129 1311 1266     17624 7331 311 1992 1550 2325 311
Skupaj 3419 3730 3272 2497 2129 1311 1266     17624 7331 311 1992 1550 2325 311

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.