2001...201720182019

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2018/2019

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 17334 5516 376 1408 1853 2237 552
Ma OŠ Šolsko
Državno         ; 23 23
Skupaj 23 23
Fi OŠ Šolsko               ; f ; f
Področno               ; f ; f 17 17
Državno               ;
Skupaj               ; f ; f 17 17
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko          
Državno           ; 6 6
Skupaj           8 8
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko          
Državno           ; 6 6
Skupaj           6 6
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko            
Državno             ; 5 5
Skupaj             5 5
Fi SŠ Šolsko            
Regijsko             11 11
Državno             ; 1 1
Skupaj           12 12
Fi SŠ Č Čmrlj 1406                 1406 507 65 100 135 143 65
Skupaj 1406                 1406 507 65 100 135 143 65
PMa SŠ Šolsko            
Državno             ; 1 1
Skupaj             1 1
Ma VŠ Kenguru              
Državno               ;
Skupaj              
As Šolsko 565           482 1110 1051 3208 1188 248 288 613 621 248
Državno           ; 19 19
Skupaj s565           o482 o1110 o1051 3208 1188 248 288 615 623 248
RM Šolsko o1023
s793
o1066
s631
o1107
s484
o1081
s403
o1238 o1250 o1293 o1225 o1126 12720 3821 239 1103 1029 1397 239
Državno s s s s o o o o ; 40 40
Skupaj o1023
s793
o1066
s631
o1107
s484
o1081
s403
o1238 o1250 o1293 o1225 o1126 12720 3821 239 1103 1031 1399 239
Na OŠ Kresnička    
Skupaj    

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.