Statistika tekmovanj v šolskem letu 2002/2003

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 1P 2Š 3M 4K
DMFA skupaj 93181 31387 666 5079 4249
Ma OŠ Šolsko 2250 9240 9322 9491 8068 *8027 *7380 *6981 60759 20119 514 4104 2202
Področno 1939 1970 2023 5932 1925 471 1011 800
Državno 229 326 555 173 284 359 123
Skupaj 2250 9240 9322 9491 8068 9966 9579 9330 67246 22217 514 4104 2302
Fi OŠ Šolsko 4568 4425 8893 2909 388 497 816
Področno 798 839 1637 1099 370 455 156
Državno 100 84 184 172 80 84 25
Skupaj 5466 5348 10714 4180 388 497 830
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 2094 1345 1103 693 5235 1659 83 330 325
Izbirno 772 509 366 253 1900 634 72 276 277
Državno 45 43 40 33 161 81 41 84 18
Skupaj 2911 1897 1509 979 7296 2374 83 332 358
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1144 982 693 714 3533 1103 100 282 363
Regijsko 232 231 180 204 847 283 100 266 92
Državno 37 32 24 30 123 45 45 79 18
Skupaj 1413 1245 897 948 4503 1413 100 282 370
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 827 666 292 1785 573 71 150 247
Regijsko 149 160 96 405 136 71 143 54
Državno 21 21 24 66 20 41 53 15
Skupaj 997 847 412 2256 729 71 150 257
Fi SŠ Regijsko 375 148 78 601 193 57 100 72
Državno 54 38 27 119 126;17 38 53 22
Skupaj 429 186 105 720 336 57 100 73
PMa SŠ Šolsko 192 209 401 126 22 46 56
Državno 23 22 45 7;5 21 32 10
Skupaj 215 231 446 138 22 46 59

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
* Upoštevani so tudi tekmovalci, ki so na šolskem tekmovanju reševali interne naloge.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število različnih učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.