Statistika tekmovanj v šolskem letu 2016/2017

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 133139 51093 709 8116 10076 13581 2121
Ma OŠ Šolsko 14802 12949 10976 8496 7897 6372 6086 5776 5672 79026 28446 537 6753 4811 7479 537
Državno         491 501 529 556 619 2696 2309; 310 451 1235 462 1338 23
Skupaj 14802 12949 10976 8496 8388 6873 6615 6332 6291 81722 31065 537 6755 4888 7515 560
Fi OŠ Šolsko               3461; f36 3510; f 7007 2515 430 519 1145 1151 430
Področno               747; f7 725; f 1479 501 388 459 360 513 17
Državno               145 141 286 185; 99 175 187 12 196 3
Skupaj               4353; f43 4376; f 8772 3300 430 520 1171 1177 450
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 1730 1377 1279 1022           5408 1832 79 295 324 359 79
Državno 123 102 107 111           443 343; 96 68 165 79 191 8
Skupaj 1853 1479 1386 1133           5851 2271 79 295 337 369 87
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1466 1269 942 840           4517 1545 101 321 395 418 101
Državno 97 90 62 57           306 158; 101 81 149 73 168 8
Skupaj 1563 1359 1004 897           4823 1804 101 321 402 424 109
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 620 436 234             1290 445 73 157 268 282 73
Državno 47 35 24             106 57; 47 46 64 44 89 8
Skupaj 667 471 258             1396 549 73 157 279 293 81
Fi SŠ Šolsko       1133           1133 333 78 119 182 187 78
Regijsko 428 239 155             822 294 65 112 109 134 8
Državno 53 36 32             121 96; 22 35 51 2 53 1
Skupaj 481 275 187 1133           2076 745 84 147 198 202 87
PMa SŠ Šolsko 94 61 102             257 85 22 39 63 71 22
Državno 15 16 32             63 54; 9 20 28 21 40 1
Skupaj 109 77 134             320 148 22 39 73 81 23
Ma VŠ Kenguru 407               407 140 23 37 37 12
Državno 33               33 17; 16 15 5 5 3
Skupaj 440               440 173 23 38 38 15
As Šolsko 524           514 1145 1203 3386 1164 239 273 615 623 239
Državno 70           74 110 107 361 270; 89 146 152 54 160 4
Skupaj s594           o588 o1255 o1310 3747 1523 239 273 620 628 243
RM Šolsko 636 508 387 s294;o630 762 1064 1011 997 919 7208 2381 176 497 630 735 176
Državno 57 54 48 s43;     78 79 99 99 557 397; 159 145 210 86 226 6
Skupaj s693 s562 s435 s337;o630 o762 o1142 o1090 o1096 o1018 7765 2937 176 497 636 740 182
Na OŠ Kresnička 3111 3300 3133 2126 2043 1282 1232     16227 6578 284 1823 1434 2114 284
Skupaj 3111 3300 3133 2126 2043 1282 1232     16227 6578 284 1823 1434 2114 284

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.