Statistika tekmovanj v šolskem letu 2017/2018

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 135192 52760 710 8246 10362 14387 2187
Ma OŠ Šolsko 13975 12448 10693 8446 7832 6591 5860 5792 5146 76783 28179 543 6869 4734 7586 543
Državno         517 510 515 571 583 2696 1986; 308 464 1284 454 1362 23
Skupaj 13975 12448 10693 8446 8349 7101 6375 6363 5729 79479 30473 543 6876 4792 7615 566
Fi OŠ Šolsko               3556; f17 3165; f33 6771 2582 432 528 1119 1130 432
Področno               806; f4 677; f5 1492 881 414 494 364 536 17
Državno               137 141 278 182; 96 167 182 10 190 3
Skupaj               4499; f21 3983; f38 8541 3741 432 532 1138 1149 452
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 1714 1189 1141 898           4942 1654 78 285 324 350 78
Državno 97 95 85 124           401 296; 97 56 135 95 191 8
Skupaj 1811 1284 1226 1022           5343 2047 78 285 355 379 86
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1444 1188 900 749           4281 1471 100 310 372 401 100
Državno 97 71 58 72           298 172; 96 79 143 66 175 8
Skupaj 1541 1259 958 821           4579 1739 100 310 384 412 108
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 553 388 227             1168 391 70 153 248 266 70
Državno 35 28 22             85 42; 43 31 46 47 76 8
Skupaj 588 416 249             1253 476 70 153 261 279 78
Fi SŠ Šolsko 520 181 108             809 36 60 166 173 36
Regijsko 386 285 133             804 277 67 109 110 134 8
Državno 36 48 44             128 104; 23 37 56 9 64 1
Skupaj 942 514 285           1741 404 70 116 175 183 45
Fi SŠ Č Čmrlj 1222                 1222 459 59 97 131 135 59
Skupaj 1222                 1222 459 59 97 131 135 59
PMa SŠ Šolsko 130 60 120             310 105 22 47 69 79 22
Državno 23 20 36             79 69; 10 21 33 21 43 1
Skupaj 153 80 156             389 184 22 47 69 79 23
Ma VŠ Kenguru 377               377 126 21 39 39 11
Državno 29               29 15; 14 16 6 6 1
Skupaj 406               406 155 21 40 40 12
As Šolsko 610           454 1163 1022 3249 1180 237 279 577 588 237
Državno 77           74 112 119 382 290; 89 155 164 56 175 3
Skupaj s687           o528 o1275 o1141 3631 1559 237 279 580 591 240
RM Šolsko o450
s704
o686
s461
o865
s385
o974
s328
o1080 o1136 o1155 o1122 o1010 10356 3583 200 914 863 1185 200
Državno s63 s51 s49 s47 o79 o114 o78 o108 589 420; 169 166 244 116 273 6
Skupaj o450
s767
o686
s512
o865
s434
o974
s375
o1080 o1215 o1269 o1200 o1118 10945 4172 200 915 870 1191 206
Na OŠ Kresnička 3430 3737 3279 2503 2137 1311 1266     17663 7351 312 1993 1567 2334 312
Skupaj 3430 3737 3279 2503 2137 1311 1266     17663 7351 312 1993 1567 2334 312

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.