2001...201820192020

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2018/2019

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 134943 51377 716 8367 10551 14678 2285
Ma OŠ Šolsko 13614 11706 9963 7814 7479 6284 6002 5451 5117 73430 26431 547 6912 4685 7573 547
Državno         455 455 555 581 719 2765 1810; 313 477 1326 504 1419 23
Skupaj 13614 11706 9963 7814 7934 6739 6557 6032 5836 76195 28554 547 6914 4757 7609 570
Fi OŠ Šolsko               3417; f38 3464; f10 6929 2508 438 531 1098 1106 438
Področno               891; f9 759; f1 1660 894 420 495 379 543 17
Državno               136 131 267 168; 98 162 174 9 182 3
Skupaj               4444; f47 4354; f11 8856 3668 438 532 1118 1127 458
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 1445 1113 961 858           4377 1482 78 271 301 330 78
Državno 119 108 94 71           392 291; 91 56 131 72 167 8
Skupaj 1564 1221 1055 929           4769 1864 78 271 315 340 86
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1276 1149 798 800           4023 1424 100 308 363 398 100
Državno 92 99 61 64           316 202; 93 87 159 75 180 8
Skupaj 1368 1248 859 864           4339 1719 100 309 370 401 108
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 557 346 216             1119 392 73 158 249 272 73
Državno 47 33 23             103 58; 41 34 56 40 80 8
Skupaj 604 379 239             1222 491 73 158 256 279 81
Fi SŠ Šolsko 551 212 136             899 41 71 169 172 41
Regijsko 424 247 171             842 258 72 115 110 133 8
Državno 41 42 42             125 94; 28 34 49 19 68 1
Skupaj 1016 501 349           1866 380 74 119 193 197 50
Fi SŠ Čmrlj 1406                 1406 507 65 100 133 141 65
Skupaj 1406                 1406 507 65 100 133 141 65
PMa SŠ Šolsko 87 52 80             219 76 20 37 54 66 20
Državno 18 18 29             65 57; 8 19 26 25 41 1
Skupaj 105 70 109             284 141 20 37 60 72 21
Ma VŠ Kenguru 379               379 124 20 30 30 12
Državno 26               26 11; 15 16 3 3 1
Skupaj 405               405 150 20 31 31 13
As Šolsko 565           482 1110 1051 3208 1188 248 288 612 620 248
Državno 75           78 119 124 396 298; 89 152 159 51 168 4
Skupaj s640           o560 o1229 o1175 3604 1575 248 289 618 625 252
RM Šolsko 793 631 484 s403;o1082 1238 1250 1293 1225 1126 12722 3822 239 1103 1024 1392 239
Državno 62 60 48 s57;       66 78 102 116 589 402; 182 155 216 107 241 7
Skupaj s855 s691 s532 s460;o1082 o1238 o1316 o1371 o1327 o1242 13311 4406 239 1103 1034 1402 246
Na OŠ Kresnička 3639 3860 3476 2462 2405 1457 1387     18686 7922 335 2109 1666 2454 335
Skupaj 3639 3860 3476 2462 2405 1457 1387     18686 7922 335 2109 1666 2454 335

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.