Statistika tekmovanj v šolskem letu 2003/2004

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K
DMFA skupaj 106305 37991 676 5945 6376
Ma OŠ Šolsko 4887 6227 9353 9641 9843 8480 8336 8078 7257 72102 25420 522 4932 2621
Področno 1722 1768 1750 5240 2461 470 990 762
Državno 302 332 634 308 306 429 125
Skupaj 4887 6227 9353 9641 9843 8480 10058 10148 9339 77976 28189 522 4932 3508
Fi OŠ Šolsko 4991 4561 9552 3134 399 517 969
Področno 824 833 1657 946 378 463 177
Državno 96 104 200 162 83 94 25
Skupaj 5911 5498 11409 4242 399 517 1171
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 2198 1706 1299 780 5983 1920 81 328 365
Izbirno 853 607 445 267 2172 664 76 284 287
Državno 50 48 31 31 160 84 40 82 18
Skupaj 3101 2361 1775 1078 8315 2668 81 328 670
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1244 1222 773 747 3986 1250 105 317 398
Regijsko 311 326 236 260 1133 389 104 287 94
Državno 45 48 38 44 175 65 54 102 20
Skupaj 1600 1596 1047 1051 5294 1704 105 317 512
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 719 579 313 1611 517 75 177 274
Regijsko 179 170 131 480 168 74 156 55
Državno 20 20 19 59 19 31 43 14
Skupaj 918 769 463 2150 704 75 177 343
Fi SŠ Regijsko 392 130 84 606 195 56 97 73
Državno 62 29 31 122 126;17 37 56 22
Skupaj 454 159 115 728 338 56 97 95
PMa SŠ Šolsko 270 117 387 136 22 42 68
Državno 25 21 46 8;2 22 31 9
Skupaj 295 138 433 146 22 42 77

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.